Piz Sesvenna 3204m - Schadler 2948m (I)  
Die Gipfelkreuz immer näher.

Die Gipfelkreuz immer näher.Powered by Gallery v1